search
ข้อมูล ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กระท่อม และบังกะโล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

เกาะแรต
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

เกาะแรต เกาะเล็กๆอยู่ในทะเลอ่าวไทย ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 700 เมตร มีประชากรอาศัย 92 ครัวเรือน ชุมชนเกาะแรตเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มาตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพประมง ต่อมามีชาวบ้านจากพื้นที่ข้างเคียง ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานทำมาหาเลี้ยงชีพที่หมู่บ้านเกาะแรต จึงเกิดเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น แต่อยู่ในพื้นที่จำกัดบนเกาะเล็กๆ ต้องก่อสร้างบ้านพักอาศัยอยู่กันอย่างแออัด และส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆในที่ดิน  ชุมชนเกาะแรตจัดได้ว่าเป็นชุมชน ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่
ชาวเกาะแรตร้อยละ 85 เป็นคนไทยเชื้อสายจีน จึงมีประเพณีถือศีลกินเจที่จัดขึ้นทุกปี และมีเพียงแห่งเดียวในอำเภอดอนสัก เกาะแรตอยู่ในทำเลที่มีทิวทัศน์สวย หากมองรอบเกาะทางด้านซ้ายมือจะเห็นทางฝั่งวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ แหลมทวด หาดวังหิน ท่าเรือเอนกประสงค์ ทางฝั่งขวามือของเกาะจะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ มีเส้นทางชมวิวที่กำลังก่อสร้างไว้สำหรับดูปลาโลมาเล่นน้ำ และดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า หรือตกตอนเย็น ในช่วงน้ำแห้งสามารถเดินไปยังพื้นที่เกาะแรตได้ และชาวบ้านหลาย ๆ ท้องที่จะมาหาหอย กุ้ง เป็นจำนวนมาก หรือเจาะหอยตามโขดหิน

ปัจจุบัน มีสะพานเฉลิมสิริราช ซึ่งเป็นสะพานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชื่อมระหว่างบ้านแหลมลื่น - บ้านเกาะแรต ตำบลดอนสัก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิดสะพานในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ทำให้การคมนาคมติดต่อกันระหว่างเกาะแรต กับแผ่นดินใหญ่สะดวกมากขึ้น เพื่อรองรับกับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต ที่ชาวเกาะแรตมีโครงการให้บ้านเกาะแรต เป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยว เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวเกาะแรต และชมธรรมชาติที่มีมุมมองสวยๆทั้งเช้าและเย็น ในเส้นทางชมวิวที่ทอดไปรอบเกาะ และยังเป็นแหล่งดูโลมาที่ไม่ต้องลงเรือเข้าไปใกล้ๆจนอาจกระทะกับวิถิชีวิต ของโลมาในธรรมชาติ ได้อีกด้วย แถมด้วยกะปิเกาะแรต ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาและความสามารถของชาวบ้าน บ้านเกาะเล็ก ๆซึ่งมีความเป็นธรรมชาติทำให้ปราศจากมลพิษ กะปิจึงสะอาด มีกลิ่นหอมรสชาดอร่อยน่ารับประทาน ติดมือไปฝากเพื่อนฝูงได้อีกด้วย

 

 

แผนที่ :