จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   จังหวัดนราธิวาส
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดรัตนานุสรณ์
วัดรัตนานุสรณ์

วัดรัตนานุสรณ์ ประวัติความเป็นมาของวัดรัตนานุสรณ์  ปัจจุบันมี พระครูอุดมรัตนาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ ขนาดพื้นที่ตั้ง มีเนื้อที่ 4 ไร่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบุณณาราม
วัดบุณณาราม

วัดบุณณาราม ผู้นำศาสนสถาน พระครูภัทรธรรมภาณี สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๓๗ บ้านโคกงู ม.๓ ต. บางขุนทอง อ.ตากใบ จ. นราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๖๖-๘๑๒๑ ประวัติความเป็นมา สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ โดยอาจารย์ดำ ธมฺมชูโตเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เมื่อ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ใน พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงได้เริ่มสร้างพระอุโบสถขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สิ่งสำคัญในศาสนสถาน อุโบสถ/หอระฆัง/ซุ้มประตู / ศาลาการเปรียญ กิจกรรมท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดเกาะยาว
หาดเกาะยาว

หาดเกาะยาว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ "อำเภอตาก ใบ" ไปที่เกาะนี้จะเห็น "สะพานคอย 100 ปี" ซึ่งจะทอดข้ามแม่น้ำตากใบไปหาเกาะยาว มีความยาวประมาณ 345 เมตร ลักษณะสะพาน เป็นสะพานไม้เก่า ๆ ทอดยาวไกลออกไปข้างๆ ก็จะเป็นแม่น้ำตากใบ เมื่อข้ามไปถึงเกาะยาว ทางด้านตะวันออกของเกาะจะติดกับทะเล เป็นหาดทรายละเอียดสีน้ำตาล ชาวบ้านมีอาชีพทำการประมง ส่วนใหญ่คนที่นี้จะเป็นคนมุสลิม บรรยากาศที่บนเกาะสงบเงียบ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อุทยานเมืองเก่าโคกอิฐ
อุทยานเมืองเก่าโคกอิฐ

บ้านโคกอิฐ ลักษณะเป็นเนินดินบนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ชาวบ้านเรียกว่า "อิฐกอง" เนื่องจากมีเศษอิฐกองหินขนาคใหญ่และถ้วยชาม สมัยโบราณของจีนจำนวนมาก ตามหลักฐานทางประวัติสาสตร์ระบุเอาไว้ว่าเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน บริเวณอิฐกองแห่งนี้เป็นสถานที่แวะพักของพ่อค้าวาริช ระหว่างล่องเรือสำเภา ค้าขายไปยังประเทศอินโดนิเชีย ขณะเดียวกันยังเป็น สถานที่ตั้ง รกรากของพระองค์เจ้า พุทธโธทมะ หรือที่รู้จักของชาวบ้านว่าโต๊ะชายดำ ผู้มีเชื้อสายมอญ - ไทยใหญ่และไทยลื้อ ชาวบ้าน ปั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ตลาดชายแดนตาบา
ตลาดชายแดนตาบา

ตลาดตาบา ตั้งอยู่ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีสินค้าจำหน่ายมากมาย ปัจจุบัน เทศบาลได้ปรับปรุงก่อสร้างล็อกขายของขนาด ๙ ตร.ม. จำนวน ๑๖๕ ล็อก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในอนาคตจะส่งเสริมให้ตลาดตาบา เป็นศูนย์กลางการค้าขายผลไม้ และสินค้าอื่นที่สำคัญต่อไป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนสาธารณะหาดเสด็จ
สวนสาธารณะหาดเสด็จ

สวนสาธารณะหาดเสด็จ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากใบประมาณ 4 กิโลเมตร ถนนตากใบ - ตาบา  แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนอีก500 เมตร หาดเสด็จมีหาดทรายสวยงามตามธรรมชาติ สวนสาธารณะ สวนหย่อม ศาลาสำหรับพักผ่อนรูปทรงสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง  ในบริเวณใกล้เคียงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก สุดปลายถนนเอเชีย 18 โดยมีสะพานมิตรภาพเชื่อมไปยังเมืองลันตูปันจัง ประเทศมาเลเซีย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกถือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของจังหวัดนราธิวาส และมีขนาดใหญ่รองจากด่านสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการสำคัญ เช่น ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกที่ 1 ด่านตรวจพืช ด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจตร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 5)
พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 5)

พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 5) ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณใจกลางสวนภูมินทร์ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นพระบรมรูปหล่อสำริด สีดำ จัดสร้างโดยกรมศิลปากรเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 หันพระพักต์ไปทางประเทศมาเลเซีย แสดงถึงพระบารมีเมตตาเหนือประชาชนชาวสยามที่จะทรงปกป้องแผ่นดินไทยตลอดไปถึงแม้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะเสด็จสวรรคตไปกว่าร้อยปีแล้ว แต่พระบารมีเมตตายังทรงคุ้มครองประชาชนชาวไทยอยู่ ปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)
วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)

วัดทองดีประชาราม หรือชาวบ้านเรียกว่า "วัดท่านแดง" ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับอนุญาตสร้างวัดในปี พ.ศ. 2519 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2519 โดยหลวงพ่อแดง จนฺทโชโต เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และมรณภาพในวันที่ 13 ธันวาคม 2532 ด้วยร่างกายที่แข็งเป็นหิน ประดิษฐานร่างจริงและรูปหล่อหลวงพ่อแดงไว้ที่มณฑปในวัด สำหรับชาวอำเภอสุไหงโก-ลกและผู้มาเยือนได้สักการะ ปัจจุบันพระโสภณคุณาธาร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดท่านเอียด)
วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดท่านเอียด)

วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดท่านเอียด) หรือชาวบ้านเรียกว่า "วัดท่านเอียด" ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2500 โดยพระสมุห์เอียด พุทธสโร เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และมรณภาพเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 อายุ 95 ปี ร่างกายของท่านแข็งเป็นหิน สิ่งสักการะบูชาในวัด ได้แก่ พระมหาสังกัจจายน์องค์ใหญ่ พระพูทธรูปประจำวัน พระโพธิสัตว์กวนอิม สมเด็จพุทฒาจารย์โต หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงปู่เอียดแข็งเป็นหิน นอกจากนี้ในวัดย..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com