ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
กระท่อม และบังกะโล
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดกลาง
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

  วัดกลาง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2424 มีที่ดินตั้งวัด 13 ไร่ 84 วา
ทำเนียบเจ้าอาวาส
    1.สมภารแท่น  ธรรมทินโน   พ.ศ.2424 - 2445
   2.เจ้าอธิการแก้ว  ธรรมรังสี     พ.ศ.2446 - 2462
   3.พระครูพุ่ม  ธรรมมิโย          พ.ศ.2463 - 2470
   4.พระครูรักษ์  เกสโร               พ.ศ.2471 - 2480
   5.พระครูวิบูลสาธุกิจ               พ.ศ.2481 - 2507
   6.พระครูปัชฌิมธรรมบาล       พ.ศ.2508 - ปัจจุบัน

 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

     เลขที่ 1 บ้านบ่อกุด หมู่ที่ 5 ตำบลกระดังงา  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com