ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดศิลาลอย
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

วัดศิลาลอย เดิมเป็นวัดร้างชื่อ "วัดยางงาม" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดศิลาลอย" แต่เดิมมามีชาวบ้านเล่าขานกันว่า ได้มีพระพุทธรูป (ครึ่งบน) ลอยมาเกยตื้นชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล ชาวบ้านได้ช่วยกันลากเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดชุมพล แต่ลากไม่ไป ตกกลางคืนพระพุทธรูปได้มาเข้าฝันชาวบ้านว่าต้องการอยู่ที่วัดยางงามซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดร้าง ชาวบ้านจึงนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    บ้านวัดกระ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com