ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดพุทธาธิวาส
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ภายในวัดพุทธาธิวาสมีบรรยากาศร่มรื่น ทัศนียภาพงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น อาทิ พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  เป็นพระธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ สูง 39.90 เมตร  พระธาตุเจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลาง มีเจดีย์บริวารอยู่โดยรอบ พระวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ภายในประดิษฐาน รูปเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด 

วัดพุทธาธิวาสเดิมชื่อวัดเบตง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ มีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา 


WAT BUDDHA THIWAS
Betong District, Yala Province

There are many important structures inside the temple including the country largest bronze Buddha image, the group of Srivijaya Chedis. The centered Chedi has the Buddha relics. Luang Poh Tuad Hall with Luang Poh Tuad image enshrined. Its former name was Betong Temple in the middle of the Betong city. The temple is the third class royal monastery


 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

เวลาเปิดทำการ :  08.00 - 17.00 น.
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ‎
    โทร 0 7324 5599 ‎

 

 

เดินทางอย่างไร :

 


 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com