ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นน้ำตกเปิดใหม่ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำตกวังใหม่" มีทั้งหมดด้วยกัน 5 ชั้น โดย..
  • ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 ของน้ำตกมีความสูงและสวยงามมากที่สุด ตั้งอยู่ที่ บ้าน กม.32 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา
  • ส่วนชั้นที่ 3,4 และ 5 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

เดินทางอย่างไร :

 

การเดินทาง ให้ใช้เส้นทางบ้านคอกช้างไป อ.เบตง สายบน จึงจะผ่านทางเข้าน้ำตกน้ำตกจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเดินทางเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรก็จะพบน้ำตกชั้นที่ 2 และ 1--------------------------------------------------
(ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=link-conner55&month=05-2011&date=21&group=120&gblog=118)
(ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.thaitambon.com)

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com