ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ทะเลหมอกเบตง ยอดเขาไมโคร
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ทะเลหมอกเบตง ยอดเขาไมโคร เป็นจุดที่ไปเยือนง่าย ๆ และมีทะเลหมอกในยามเช้าตลอดปี ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 ฟุต ทัศนียภาพที่โล่งกว้าง สามารถมองได้ไกลสุดขอบฟ้า มองเห็นสายน้ำปัตตานี ถึงทะเลสาบบางลาง แอ่งทะเลหมอกที่สามารถชมได้ตลอดปี แม้ในหน้าร้อน เพราะความชื้นจากป่าฮาลา-บาลาที่ใกล้จุดชมหมอกนั่นเอง


อีกหนึ่งความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างมา ทะเลหมอกตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่สามารถขึ้นไปชมได้ หมู่ที่ 1 บ้านอัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา และเป็นอีกมุมมองหนึ่ง ที่นักเดินทางสามารถเดินทางจากตัวเมืองเบตงโดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที สามารถขับรถบนถนนลาดยางขึ้นไปถึงจุดชมหมอกได้เลย เพราะอยู่ตรงเขาทวนสัญญาณที่เป็นถนนท้องถิ่นแยกออกไปจากถนน ทางหลวงเส้น 410 ยะลา-เบตง ไปเพียง 7 กิโลเมตร เข้าทาง ม.4 บ้านธารมะลิ หรือ ตรงหลัก กิโลเมตร ที่ 33 ถ้านับจากตัวเมืองเบตง

เนื่องจากเป็นจุดที่ไปเยือนง่ายๆ และมีทะเลหมอกในยามเช้าตลอดปี ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 ฟุต ทัศนียภาพที่โล่งกว้าง สามารถมองได้ไกลสุดขอบฟ้า มองเห็นสายน้ำปัตตานี ถึงทะเลสาบบางลาง แอ่งทะเลหมอกที่สามารถชมได้ตลอดปี แม้ในหน้าร้อน เพราะความชื้นจากป่าฮาลา-บาลาที่ใกล้จุดชมหมอกนั่นเอง


 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

เวลาเปิดทำการ :  05.00 - 09.30 น.
 

 

เดินทางอย่างไร :

 

นักเดินทางสามารถเดินทางจากตัวเมืองเบตงโดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที สามารถขับรถบนถนนลาดยางขึ้นไปถึงจุดชมหมอกได้เลย เพราะอยู่ตรงเขาทวนสัญญาณที่เป็นถนนท้องถิ่นแยกออกไปจากถนน ทางหลวงเส้น 410 ยะลา-เบตง ไปเพียง 7 กิโลเมตร ทางเข้า ม.4 บ้านธารมะลิ หรือ ตรงหลัก กิโลเมตร ที่ 33 ถ้านับจากตัวเมืองเบตง


(ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/01/07/entry-2 ,  http://www.naewna.com/local/92081)

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com