ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
กระท่อม และบังกะโล
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดกระดังงา
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติ วัดกระดังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 17 ตรว. อาคารเสนาอาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง 11 ม.ยาว 18.5 ม. ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 ม. ยาว 16 ม. สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2506
       วัดกระดังงา สร้างเป็นวัดครั้งแรกก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เคยเจริญรุ่งเรือง  ต่อมาสมัยพระเจ้าเอกาทศรถ ถูกโจรมลายูปล้นทรัพย์และเผาผลาญวัดวาอารามต่าง ๆ  วัดนี้ก็ถูกทำลายและกลายเป็นวัดร้างไป ต่อมา ปี พ.ศ.2152 ออกขุนเทพตำรวจมาเป็นเจ้าเมืองพัทลุง(จะทิ้งพระ) สั่งให้ทำการบูรณะวัดวาอารามต่าง ๆ สำหรับวัดกระดังงาได้มีพระมหาเถรรัตนเทพ จากกรุงศรีอยุธยามาดำเนินการสร้าง อาคารเสนาอาสนะต่างๆ ขึ้น จึงนับได้ว่ามีฐานะเป็นวัดอีกครั้งหนึ่ง 
       วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ.2455 

       การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2500 และมี ร.ร.วัดกระดังงา(จันทร์ราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่ภายในวัด

เจ้าอาวาส มี 7 รูป 
รูปที่ 1 พระมหาเถรรัตนเทพ พ.ศ.2153
รูปที่ 2 เจ้าอธิการดี  รูปที่3 พระอธิการขันธ์ ธมฺมรํสี พ.ศ.2504
รูปที่ 4 พระครูประสาทศีลพรต รักษาการ พ.ศ.2504-2513
รูปที่ 5 พระช่วง เขมชาติ รักษาการ พ.ศ.2513-2523 
รูปที่ 6 พระอธิการหมึก ฐานวโร พ.ศ.2524-2543 
รูปที่ 7 พระอธิการคมสัน ปสาสโน พ.ศ.2544-ปัจจุบัน

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

     เลขที่ 6 บ้านกระดังงา หมู่ที่ 3 ตำบลกระดังงา

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com