ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดบ่อประดู่
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

     วัดบ่อประดู่ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถและศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย  
     สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่  5 ธันวาคม 2420 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2485 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
     เจ้าอาวาส  มี 9 รูป คือ
รูปที่ 1 พระอธิการเข่ง พ.ศ.2400-2425
รูปที่ 2 พระอธิการเอี้ยง พ.ศ.2425-2435  
รูปที่ 3 พระอธิการเอียด พ.ศ.2435-2440 
รูปที่ 4 พระอธิการเปีย พ.ศ.2440-2445 
รูปที่ 5 พระครูพิพัฒนภาวนา พ.ศ.2445-2506 
รูปที่ 6 พระอธิการกล่อม สุจินโต พ.ศ.2506-2523 
รูปที่ 7 พระตั้น อินทวีโร รักษาการ พ.ศ.2523-2524 
รูปที่ 8 พระวิจิตร  เขมธโร รักษาการตั้งแต่ พ.ศ.2525-2527  และ พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์  เจ้าอาวาส  พ.ศ.2534-ปัจจุบัน

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    เลขที่ 57  บ้านบ่อประดู่   หมู่ที่ 3   ตำบลวัดจันทร์  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com