ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

โบราณสถานเจดีย์ควนธง
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

สถานที่ท่องเที่ยววัด โบราณสถาน มีเจดีย์ ก่ออิฐถือปูน อายุกว่า 200 ปี

ปี พ.ศ. 2356 เจ้าพระยายมราช ( ปั้น สุขุม ) เจ้าเมืองสงขลาในสมัยนั้น มีความประสงค์จะเอาพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งแบ่งส่วนมาจากพระบรมธาตุวัดพระธาตุ เมืองนครศรีธรรมราชมาบรรจุในองค์เจดีย์ในจังหวัดสงขลาสักแห่ง และเจาะจงให้อยู่ในเขตอำเภอจะนะ เพราะต้องการให้เห็นองค์เจดีย์ชัดเจนเป็นสง่า จึงได้ควนธงเป็นที่จัดสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว นายคง หัวหน้าคุ้มชาวบ้านน้ำขาว จึงได้เกณฑ์เพื่อนบ้านไปช่วยกันทำองค์เจดีย์ด้วยอิฐเผาและปูน โดยเผาอิฐอยู่ใกล้ฝั่งคลองคู แล้วขนอิฐขึ้นไปบนเชิงควนธงด้วยช้างและคนขนถ่ายวัสดุก่อสร้างกันเป็นกลุ่ม ๆ ขนาดเจดีย์ ฐานกว้างยาวเท่ากัน ด้านละ 10 วา ระยะความสูงจากฐานถึงยอด 9 วาส่วนยอดบรรจุดวงแก้วใส 1 ดวงส่วนกลางบรรจุพระบรมธาตุ และฐานบรรจุแก้วแหวนเงินทองซึ่งชาวบ้านได้บริจาค ใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 เดือนเศษ เมื่อสร้างเสร็จจัดให้มีงานฉลองสมโภชองค์เจดีย์ มีมหรสพในท้องถิ่นแสดงตลอดงาน 7 วัน 7 คืน ในราวกลางเดือนเก้าปีเดียวกัน ประเพณีขึ้นนมัสการเจดีย์ควนธงจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือนห้าของทุกปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปทำพิธีบูชาบวงสรวง ถวายภัตตาหารเพล แล้วชาวบ้านพร้อมกันรับประทานอาหารมื้อเที่ยงวัน 1 มื้อ มีการทำบุญพระธาตุเจดีย์ และแผ้วถางบริเวณรอบองค์เจดีย์ เวลาบ่ายโมงจึงเดินทางกลับบ้าน

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    หมู่ที่ 11 ( บ้านหัวควน ) ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

อยู่ห่างจากถนนสาย รพช. บ้านขุนตัดหวาย – บ้านคลองแงะ ประมาณ 1 กิโลเมตรหากนั่งรถจากสามแยกหน้าวัดขุนตัดหวายถึงจุดเริ่มต้นขึ้นชมประมาณ 7 กิโลเมตร

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com