ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

น้ำตกพระไม้ไผ่
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

น้ำตกพระไม้ไผ่  เป็นธารน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี น้ำตกมี 3 ชั้น หินน้ำตกสวยงาม มีป่าไม้ร่มรื่นบรรยากาศดี สงบเงียบ ปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ

เมื่อก่อนมีพระธุดงค์ไปธุดงค์ในป่าแห่งนี้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติและจะมีแอ่งน้ำใสมากอยู่บนเขา มีวันหนึ่งพระธุดงค์องค์นี้ก็ได้ก้มลงไปในแอ่งน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำมาฉันท์ แล้วพระธุดงค์องค์ก็ได้ตกลงไปในแอ่งน้ำ โดยที่ไม่มีใครรู้หรือพบเห็นแล้วพระธุดงค์องค์นั้นก็ได้เสียชีวิต ต่อมามีชาวบ้านไปพบเห็นหน่อไผ่งอกใต้ผ้าเหลืองของพระธุดงค์องค์นั้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงเรียกแหล่งน้ำแห่งนี้ว่า “เขาพระไม้ไผ่”ซึ่งจะมีน้ำไหลจากที่สูงตกลงมา จึงแหล่งน้ำแห่งนี้ว่า “น้ำตกพระไม้ไผ่”เป็นน้ำตกที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและเป็นน้ำตกที่สวยงามจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
                http://www.m-culture.in.th/

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com