ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

บ่อน้ำร้อน
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

เป็นบ่อน้ำร้อน จำนวน 3 บ่อ อุณหภูมิลดหลั่นกันไป อยู่ในพื้นที่จำนวน 2 ไร่ มีพืชจำพวกเฟิร์นหลายชนิด มีประชาชนจากหลายท้องที่ไปอาบน้ำร้อนกันมาก เชื่อว่าเป็นการรักษาโรคหลายชนิด อยู่ห่างจากถ้ำตลอดประมาณ 2.5 กิโลเมตร เส้นทางสะดวก

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    หมู่บ้าน บ้านเขาแดง
    ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

อยู่ห่างจากถ้ำตลอดประมาณ 2.5 กิโลเมตร เส้นทางสะดวก

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com