ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องนุ่งห่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ได้เสด็จไปที่เกาะสี่เกาะห้า แล้วเสด็จกลับทางเรือมาขึ้นฝั่งที่แหลมบ่อท่อ ข้าราชบริพารและชาวบ้านสร้างที่ประทับขึ้นใกล้บริเวณบ่อท่อ ปรากฎว่าพระองค์ประชวร แต่เมื่องได้สรงพระวรกายด้วยน้ำในบ่อท่อก็ทรงหายประชวร ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาอาการเจ็บได้ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวของจังหวัดสงขลาที่ได้นำไปใช้ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก :
สิ่งอำนวยความสะดวก
  •   ถังขยะ   
  •   ป้ายบอกทาง
  •   ป้ายสื่อความหมาย   
  •   ร้านอาหาร
  •   ห้องน้ำ

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

เวลาเปิดทำการ :  เวลา 08.30 - 16.30 น.
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    ที่อยู่: ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
    หน่วยงานรับผิดชอบ: Long beach Resort


 

 

เดินทางอย่างไร :

 

อยู่หมู่ที่ 4 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กม.


.......................................

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://61.19.236.136:8090/dotr/touristlist.php?provinceid=58&provlat=7.200000&provlong=100.583336

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com