ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รอยฝ่าพระบาท (วัดเก้าแสน)
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติความเป็นมา
เป็นรอยพระพุทธบาทที่พึ่งค้นพบใหม่เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2550 ระหว่างที่ ระหว่างที่หลวงพ่อจักร รัตนญาโญ ทำพิธีให้แก่ญาติโยมที่หินหัวนายแรงยื่นติดกับชายทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีตำนานที่มีชื่อเสียงของตัวเมืองจังหวัดสงขลา สถานที่อยู่ในเขตวัดเก้าแสน(เก้าเส้ง)จะตั้งอยู่บนภูเขาหินลูกเล็กๆไม่สูงมากนักสองลูกใกล้กันวางเป็นแนวทิศตะวันออกและตะวันตก(เรียกว่าเขาออกกับเขาตก) ซึ่งหินหัวนายแรงนี้จะตั้งอยู่ที่เขาออกมีทิวทัศน์สวยงามมาก ปรากฏว่าได้พบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาตกและรอยนิ้วฝ่าพระหัตถ์หลายรอยๆ นับแต่นั้นมาเริ่มมีคนรู้จักมาสำรวจและสักการบูชา

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก :
สิ่งอำนวยความสะดวก
 •   ถังขยะ   
 •   ป้ายบอกทาง
 •   ป้ายสื่อความหมาย   
 •   ร้านอาหาร
 •   ห้องน้ำ
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

  ที่อยู่: อยู่ในเขตวัดเก้าแสน(เก้าเส้ง) ตำบล/แขวงทุ่งหวัง อำเภอ/เขตเมืองสงขลา
  จังหวัด: สงขลา
  รหัสไปรษณีย์: 90000
  เว็บไซต์: http://travel.thaiza.com
  หน่วยงานรับผิดชอบ: วัดเก้าแสน

  .............................................

  ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://61.19.236.136:8090/dotr/touristlist.php?provinceid=58&provlat=7.200000&provlong=100.583336

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com