ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มปักจักรผ้าสตรี
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ผลิตภัณฑ์ ผ้าปักจักร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผ้าคลุมผมสตรี เสื้อผ้าสตรี (เสื้อบานง กูรง)และเครื่องอุปโภคต่างๆ

วัตถุดิบที่ใช้
ผ้าบาวา ผ้าป่าน ผ้าตัดชุดสตรี ผ้าแก้วปักดอก ด้ายสีต่างๆ เข็ม กรรไก แบบลายปัก กระดาษลอกลาย จักรอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิต 
- ลอกลาย(ผู้ปักเป็นผู้คิดลายเอง ลอกลายตามแบบ หรือลอกลายดอกตามความต้องการของผู้สั่ง) ลงบนผ้าสำหรับใช้ปัก
- ปักลายด้วยด้ายสีต่างๆด้วยจักรปัก

การใช้/ประโยชน์
ใช้เป็นผ้าคลุมผมสตรี เป็นเสื้อผ้าสตรีเป็นเครื่องอุปโภคเพื่อความสวยงาม
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    คุณอับดุลรอย๊ะ มาหะมะ 
    ชุมชนยะลัง 2 ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
    โทรศัพท์ 073-514434

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

(ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.thaitambon.com)

 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com