ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เสื้อมลายู
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ช่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างตัดเสื้อมุสลิมสามารถตัดเย็บเสื้อผ้า ได้หลายรูปแบบ เย็บเสื้อ เย็บเสื้อกรุง เสื้อชุดราตรี เสื้อยาว (ยูเบาะ) ที่ชาวมุสลิมนิยมใช้กันมาก สามารถดีไซด์ ออกแบบต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นแบบที่ไม่ซ้ำกับใคร นอกจากนี้นางอดิสรณ์ เจ๊มามะ ยังได้กล่าวเพิ่มอีกว่า การจะตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ละชุดแต่ละแบบต้องพิจารณาจากผ้าที่ลูกค้าเอามาด้วย บางครั้งผ้าที่ลูกค้าเอามาให้ไม่เหมาะที่จะตัดเป็นเสื้อยาว แต่อาจจะเหมาะกับการตัดเสื้อในแบบอื่นๆ ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการตัดของแต่ละชุด ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแบบเสื้อ และความยากง่าย

 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

  บุคคลอ้างอิง นางอดิสรณ์ เจ๊ะมามะ
  ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
  เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน พิชิตบำรุง
  ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
  โทรศัพท์ 073512833 โทรสาร 073 5116
  -----------------
  ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://m-culture.in.th

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com