ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
tag มัสยิดมูตอเอาร์

มัสยิดมูตอเอาร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 1,114 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 14 ชั่วโมง 0 นาที *อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 43.8 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 53 นาที **อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 22 นาที ***-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากhttp://www.ezymaps.com/..

 

อ่านต่อ

tag  มัสยิดบาโงยือแร
 มัสยิดบาโงยือแร

มัสยิดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวมุสลิมใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละหมาด การปฏิบัติธรรม และยังเป็นสถานที่ในการทำพิธีการแต่งาน การจัดเมาลิด รวมทั้งการจัดกิจกรรมการกวนอาซูรอ เป็นต้น มัสยิดหมายถึง สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจโดยจะต้องมีการละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลามมัสยิดบาโงยือแรเป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกำปงลาแล
มัสยิดกำปงลาแล


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนุรุลอีมาน
มัสยิดนุรุลอีมาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลอิสลาม
มัสยิดนูรุลอิสลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลฮีดายาตุลอีมาน
มัสยิดนูรุลฮีดายาตุลอีมาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบาโงยือไร
มัสยิดบาโงยือไร


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมิฟตาหูลอุลู
มัสยิดมิฟตาหูลอุลู


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมิฟตาฮุลญันนะห์
มัสยิดมิฟตาฮุลญันนะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลฟุรกอน


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com