ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
tag มัสยิดยันนาตุลมะวา

มัสยิดยันนาตุลมะวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 1,092 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 13 ชั่วโมง 28 นาที *อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 21.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 21 นาที **อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 16.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 16 นาที ***-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากhttp://www.ezymaps.com/..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยาแมะตาเนาะปูเต๊ะ
มัสยิดยาแมะตาเนาะปูเต๊ะ

มัสยิดยาแมะตาเนาะปูเต๊ะ  เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา มัสยิดยาแมะตาเนาะปูเต๊ะ ทะเบียนเลขที่ 58 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2499 ที่ตั้งหมู่ที่ 4 ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา อิหม่าม มือลี ยูโซะ 248 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ คอเต็บ ดาราแม มะลาวี 187 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ บิหลั่น อับดุลสามะ บินดือเระ 190 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ---------------ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.m-culture.in.th/..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกาสัง
มัสยิดกาสัง

มัสยิดกาสัง เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา มัสยิดกาสัง ทะเบียนเลขที่ 168 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 18 ที่ตั้งหมู่ที่ 6 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา อิหม่าม นายอารีฟัน เจ๊ะแม 31/9 ม.3 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ คอเต็บ ยูโซ๊ะ ลือแบโต๊ะ 29/6 ม.3 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ บิหลั่น อับดุลลาซิ มามะยง 90 ม.3 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกือจิอาเฮตือยุง
มัสยิดกือจิอาเฮตือยุง


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลอามาน
มัสยิดดารุลอามาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลอิสลามีย๊ะ
มัสยิดนูรุลอิสลามีย๊ะ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลฮูดาห์
มัสยิดนูรุลฮูดาห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรูลฟาตฮี
มัสยิดนูรูลฟาตฮี


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรูลอิห์ซาน
มัสยิดนูรูลอิห์ซาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยันนาตุลมะวา
มัสยิดยันนาตุลมะวา


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com