ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

การคมนาคม ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
tag ตำบลท่านา
ตำบลท่านา

จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางสายถนนเพชรเกษมมุ่งสู่ภาคใต้ซึ่งการเดินทางมายัง อ.กะปง ได้ดังนี้1. ถึง จ.สุราษฎร์ธานี บริเวณสี่แยก กม.18 เลี้ยวขวามุ่งสู่อำเภอกะปง โดยใช้เส้นทางสาย 401 (สุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า) ผ่าน อ.บ้านตาขุน, อ.พนม ข้ามเขาศก จะถึงเขต อ.กะปง ตรงไปจนถึงทางแยกด้านป่าไม้ หรือ สายแยกหินดาน ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจะเข้าสู่ตัว อ.กะปง ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.ท่านา..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com