ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
การคมนาคม
 

 

 

 

 

การคมนาคม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
tag ตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว

- จากอำเภอท้ายเหมือง เข้าสู่ตำบลทุ่งมะพร้าว โดยถนนลาดยาง ระยะทาง 15 กม.- จากจังหวัดพังงา เข้าสู่ตำบลทุ่งมะพร้าวโดยผ่าน ต.ทุ่งคงโงก ต.ลำภู ระยะทาง 35 กม.- จากอำเภอตะกั่วป่าเข้าสู่ตำบลทุ่งมะพร้าวผ่านเข้าหลัก ต.ลำแก่น ระยะทาง 48 กม...

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com