ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
tag ยะลา - เบตง ( 1 คืน 2 วัน )
ยะลา - เบตง ( 1 คืน 2 วัน )

วันแรก07.30 น. ออกจากที่พัก อ.เมืองยะลา แวะชมตลาดสดเมืองยะลา และวิถีชาวบ้าน08.00 น. ออกเดินทางไปวัดคูหาภิมุข นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชมความงามภายในถ้ำ10.00 น. ชมน้ำตกธารโต เล่นน้ำ และพักผ่อนบริเวณน้ำตก12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน บริเวณเขื่อนบางลาง13.30 น. ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเขื่อนบางลาง16.00 น. เยี่ยมชมอุโมงค์ปิยะมิตร17.00 น.  แวะอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน ณ บ่อน้ำพุร้อนเบตง18.00 น. รับประทานอาหารค่ำและสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเบตงวันที่สอง05.30 น. ออกจากที่พัก อ.เบตง ชมบรรยากาศ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com