ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
tag เส้นทางท่องเที่ยว แหลมนก – สวนสมเด็จศรีนครินทร์-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-หาดรูสะมิแล
เส้นทางท่องเที่ยว แหลมนก – สวนสมเด็จศรีนครินทร์-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-หาดรูสะมิแล

เส้นทางใกล้เมือง: แหลมนก – สวนสมเด็จศรีนครินทร์-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-หาดรูสะมิแล กิจกรรมท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางประกอบด้วย ชมวิถีชีวิตชาวประมง การทำนาเกลือ ท่าเทียบเรือประมง  สวนสมเด็จศรีนครินทร์ หอศิลป์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิถีชีวิตชาวประมง (การตกปลา หาปลา) และรังนกนางแอ่นโรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยโครงการศึกษาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย..

 

อ่านต่อ

tag เส้นทางท่องเที่ยว เมืองปัตตานี –กรือเซะ-ยะหริ่ง – สายบุรี-ไม้แก่น-บาเจาะ-เมืองนราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโกลก
เส้นทางท่องเที่ยว เมืองปัตตานี –กรือเซะ-ยะหริ่ง – สายบุรี-ไม้แก่น-บาเจาะ-เมืองนราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโกลก

เส้นทางท่องเที่ยว เมืองปัตตานี –กรือเซะ-ยะหริ่ง – สายบุรี-ไม้แก่น-บาเจาะ-เมืองนราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโกลก  โครงการศึกษาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com