ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag หมู่เกาะอ่างทอง สินมานะฟาร์ม 3 วัน 2 คืน
หมู่เกาะอ่างทอง สินมานะฟาร์ม 3 วัน 2 คืน

วันแรก08.00 น. เดินทางไปหมู่เกาะอ่างทอง อาจจะซื้อทัวร์ไปเช้าเย็นกลับจากเกาะสมุย หรือค้างคืนที่อช.หมู่เกาะอ่างทอง10.00 น. ถึงหมู่เกาะอ่างทองพักผ่อนชมวิว พักที่อุทยานแห่งชาติ 13.00 น. เดินทางไปยังทะเลใน เกาะแม่เกาะ 15.00 น. ขึ้นไปชมวิวสูงสุดของเกาะวัวตาหลับ (ในกรณีพักอุทยาน) แต่ถ้าไม่ได้พักก็กลับไปยังที่พักยังเกาะสมุย17.00 น. พักผ่อนวันที่สอง09.00 น. กลับขึ้นฝั่งเดินทางไปยัง อ.บ้านดอน เพื่อไปยังที่ทำการสินมานะฟาร์ม13.00 น. ถึงท่าเรือของสินมานะฟาร์ม เดินทางไปยังที่พักโฮมสเตย์กลางทะเล14.00..

 

อ่านต่อ

tag เที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน

วันแรก08.00 น. เดินทางถึงเกาะสมุยซื้อทัวร์แบบ onedaytrip ไปหมู่เกาะอ่างทอง 10.00 น. ถึงหมู่เกาะอ่างทองพักผ่อนชมวิว หรือจะขึ้นไปชมวิวสูงสุดของเกาะวัวตาหลับ (ใช้เวลาไปกลับ 2 ชั่วโมง)14.00 น. เดินทางไปยังทะเลใน เกาะแม่เกาะ 15.00 น. กลับไปที่เกาะสมุย เข้าสู่ที่พักวันที่สอง08.30 น. เที่ยวเกาะนางยวนโดยซื้อทัวร์แบบ onedaytrip  โดยทัวร์จะพาเที่ยวเกาะนางยวน จากนั้นพาไปดำน้ำที่อ่าวม่วง เกาะเต่า 15.00 น. กลับไปที่เกาะสมุย เข้าสู่ที่พักวันที่สาม08.00 น. เช่ารถมอเตอร์เที่ยวไปตามหาดต่างๆ ข..

 

อ่านต่อ

tag หมู่เกาะอ่างทอง สินมานะฟาร์ม 3 วัน 2 คืน
หมู่เกาะอ่างทอง สินมานะฟาร์ม 3 วัน 2 คืน

วันแรก08.00 น. เดินทางไปหมู่เกาะอ่างทอง อาจจะซื้อทัวร์ไปเช้าเย็นกลับจากเกาะสมุย หรือค้างคืนที่อช.หมู่เกาะอ่างทอง10.00 น. ถึงหมู่เกาะอ่างทองพักผ่อนชมวิว พักที่อุทยานแห่งชาติ 13.00 น. เดินทางไปยังทะเลใน เกาะแม่เกาะ 15.00 น. ขึ้นไปชมวิวสูงสุดของเกาะวัตาหลับ (ในกรณีพักอุทยาน) แต่ถ้าไม่ได้พักก็กลับไปยังที่พักยังเกาะสมุย17.00 น. พักผ่อนวันที่สอง09.00 น. กลับขึ้นฝั่งเดินทางไปยังอ.บ้านดอน เพื่อไปยังที่ทำการสินมานาะฟาร์ม13.00 น. ถึงท่าเรือของสินมานะฟาร์ม เดินทางไปยังที่พักโฮมสเตย์กลางทะเล14.00 ..

 

อ่านต่อ

tag เที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน

วันแรก08.00 น. เดินทางถึงเกาะสมุยซื้อทัวร์แบบ onedaytrip ไปหมู่เกาะอ่างทอง 10.00 น. ถึงหมู่เกาะอ่างทองพักผ่อนชมวิว หรือจะขึ้นไปชมวิวสูงสุดของเกาะวัวตาหลับ (ใช้เวลาไปกลับ 2 ชั่วโมง)14.00 น. เดินทางไปยังทะเลใน เกาะแม่เกาะ 15.00 น. กลับไปที่เกาะสมุย เข้าสู่ที่พักวันที่สอง08.30 น. เที่ยวเกาะนางยวนโดยซื้อทัวร์แบบ onedaytrip  โดยทัวร์จะพาเที่ยวเกาะนางยวน จากนั้นพาไปดำน้ำที่อ่าวม่วง เกาะเต่า 15.00 น. กลับไปที่เกาะสมุย เข้าสู่ที่พักวันที่สาม08.00 น. เช่ารถมอเตอร์เที่ยวไปตามหาดต่างๆ ข..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com