ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
tag อ่าวโล๊ะปาเหรด
อ่าวโล๊ะปาเหรด

อ่าวโล๊ะปาเหรดอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 7 ตำบลพรุใน อยู่ห่างจากท่าเรือโล๊ะจาก ประมาณ9กม. เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดของเกาะยาวใหญ่ โดยมีแนวชายหาดยาวประมาณ1กม.อ่าวแห่งนี้นี้เป็นหนึ่งในอ่าวที่มีชื่อเสียงของเกาะยาวใหญ่จึงมีการสร้างถนนคอนกรีตเข้ามาถึงและมีป้ายบอกทางมายังอ่าวโล๊ะปาเหรดเป็นระยะ ๆ ด้านทิศเหนือของอ่าวมีลักษณะเป็นหาดหินมีสะพานปลายื่นยาวลงไปในท้องทะเล ชายหาดเป็นทรายสีน้ำตาลอ่อนมีหมู่แมกไม้ริมชายหาดแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาครึ้มบางวันท่านอาจได้พบกับชาวบ้านนำปลาทูกัง/ปลาฉิ้งฉ้างมาตากไว้ริมชายหาดเพื่อทำ..

 

อ่านต่อ

tag ท่าเรือโล๊ะจาก
ท่าเรือโล๊ะจาก

ท่าเรือโล๊ะจากเป็นท่าเรือที่สำคัญจากเกาะยาวใหญ่ถึงภูเก็ต เปรียบเสมือนประตูสู่เกาะยาวใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ท่าเรือแห่งนี้มีลักษณะเป็นสะพานเดี่ยวทอดยาวลงไปในทะเล โดยมีเรือให้บริการจากจังหวัดภูเก็ตถึงเกาะยาวใหญ่ เที่ยวไป เที่ยวแรก 08.30 ท่าเรือเจียรวานิช จังหวัดภูเก็ต เป็นเรือ speed boat เที่ยวที่2 เวลา 10.30 ท่าเรือเจียรวานิช (วันศุกร์เรือออก 10.00 น.) เที่ยวที่ 3 เวลา 14.00 ท่าเรือเจียรวานิช (เรือเฟอรรี่เอารถยนต์ลงเรือได้) เที่ยวที่ 4 เวลา 16.30 ท่าเรือเจียรวานิช (speed boat) และเที่ยวสุ..

 

อ่านต่อ

tag เกาะไข่นอก
เกาะไข่นอก

เกาะไข่นอก เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่มีความสวยงามด้วยโขดหินหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ประกอบด้วย 2 หมู่เกาะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเลมีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ด้านหน้าเกาะ เหมาะแก่การนอนอาบแดด และมีสันทรายเล็กๆ เชื่อมต่อไปถึงโขดหินแห่งหนึ่ง บริเวณนี้เป็นจุดที่ดีในการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ซึ่งมีปะการังมากมายหลากหลายชนิดให้ชม มีปลาสวยงามแหวกไหว้รอให้นักท่องเที่ยวมาให้อาหารแต่ถ้าใครไม่ได้เตรียมนำอุปกรณ์สำหรับดำน้ำมา บนเกาะมีบริการให้เช่า และรอบเกาะสามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำใสแ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัสลามียะห์
มัสยิดอัสลามียะห์

มัสยิดอัสลามียะห์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ โดยการนำของนายส้าเหรบ สงวนไถ พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างมัสยิดเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านในหมู่บ้าน ต่อมามัสยิดได้รับการพัฒนา และจดทะเบียนมัสยิดในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ เลขทะเบียนที่ ๗๕ โดยในปัจจุบันมัสยิดได้มีการปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับเป็นศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด มีนายสมศักดิ์ สงวนไถ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดคนปัจจุบัน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุนอาบีดีน (บ้านแหลมล้าน)
มัสยิดดารุนอาบีดีน (บ้านแหลมล้าน)

มัสยิดดารุนอาบีดีน (บ้านแหลมล้าน) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ นายสัน เพ็ชยาวา ได้บริจาคที่ดินประมาณ ๑ ไร่ โดยได้ระดมคนในหมู่บ้านมาช่วยกันสร้างมัสยิด และได้มีการพัฒนามัสยิดมาเรื่อยๆ มัสยิดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖ ปัจจุบันมีนายอิดด้าเหริด ใจดี ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุดดีน
มัสยิดนูรุดดีน

มัสยิดนูรุดดีน ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 และได้รับการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2536 โดยมีนายก้าเส็ม ยุคนธราภิรักษ์ ดำรงตำแหน่งอิหม่านเป็นคนแรก จนถึงปัจจุบันมีนายชาญชัย นาวีว่อง ดำรงตำแหน่งอิหม่านประจำมัสยิด เป็นลำดับที่ 3 มัสยิดนูรุดดีน ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับศาสนิกชนที่มีจำนวนมากและส่วนหนึ่งก็เป็นเด็ก เยาวชนในหมู่บ้านที่เข้ามาเรียนในศูนย์อารมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านพรุแจด
มัสยิดบ้านพรุแจด

ประวัติความเป็นมา มัสยิดบ้านพรุแจด เริ่มก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2485 จากความร่วมมือของชาวบ้านหมู่ 4 กิ่งอำเภอเกาะยาว (ในสมัยนั้น) โดยการนำของนายเด็น เบ็ญอ้าหมาด ด้วยเพราะความยากลำบากในการประกอบศาสนกิจ ที่ต้องเดินทางไกล ทำให้ มัสยิดบ้านพรุแจด จึงเป็นมัสยิดหลังแรก ของหมู่บ้านและได้ทำการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อง พ.ศ. 2499 โดยได้รับการซ่อมแซมบูรณะปรับปรุงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2541 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มาประกอบศาสนกิจในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 500 คน นับเป็นศูนย์รวมในการประกอบศาสนาแห่งหนึ่ง..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดโละโป๊ะน้อย
มัสยิดโละโป๊ะน้อย

มัสยิดโล๊ะโป๊ะน้อย แรกเริ่มได้รับการบริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้างมัสยิดจาก นายอุหมาด งานแข็ง มีเนื้อที่1ไร่ได้รับการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2524 ทะเบียนเลขที่ 91 โดยมีนายม่าแอ ชำนินา ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดคนแรก จากเดิมที่มัสยิดก่อสร้างด้วยไม้ จนปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับประชาชนในการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวันซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 350 คน ปัจจุบันมีนายอับดุลก้อหนี งานแข็ง ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag เกาะไข่
เกาะไข่

เกาะไข่ ในประเทศไทยมีอยู่หลายแห่งชื่อนั้นอาจซ้ำเพราะทุกเกาะมีลักษณะคล้ายไข่ดาวในทะเลอันดามัน มีเกาะไข่อยู่สองแห่งล้วน แต่สวยงาม คือเกาะไข่  ตะรุเตากับเกาะไข่ จ.พังงา เกาะไข่ จ. พังงาเป็นเกาะขนาดเล็ก อยู่ในอ่าวพังงา มีด้วยกัน 3 เกาะคือ เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก และเกาะไข่นุ้ย ซึ่งปัจจจุบันเกาะที่ สามารถท่องเที่ยว ได้มีเพียง 3 เกาะ คือ เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน และเกาะไข่นอก สามารถดำน้ำดูปะการังได้ทั้งสามเกาะเกาะไข่นุ้ย เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำดูปะการัง และปลาชนิดต่างๆ ตรงจุดนี้สามารถพบปลากา..

 

อ่านต่อ

tag เกาะไข่ใน
เกาะไข่ใน

เป็นเกาะเล็กๆ  ที่มีธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ หาดทรายขาวละเอียดสะอาดตลอดชายหาดทั้งด้าน ทิศเหนือและทิศตะวันตกของเกาะ น้ำทะเลสวยใสน่าเล่นรอบๆเกาะมีปะการังที่สามารถดำน้ำตื้นดูง่าย เช่น ปะการัง แผ่นปะการังจาน แต่ที่เด่นที่สุดคือ ฝูงปลาหลากสี หลายชนิดที่คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยว ถัดมาทางด้านตะวันออก ของเกาะยังมีหินรูปหัวช้างและรูปเต่า 3 ตัวปะติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดกร่อนของกระแสลม นักท่องเที่ยวสามารถเดินรอบเกาะได้ภายใน 2 นาทีมีหาดทรายขาวละเอียด ต้นไม้ร่มรื่น มีปะการัง และฝูงปลาอยู่ในบ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com