ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การคมนาคม
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน
บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน

บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายในโลกยังคงความร้อนอยู่ วัดอุณหภูมิ น้ำร้อน ที่ผิวดินประมาณ 70 องศาเซนเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ที่ 7.9บ่อน้ำร้อนบ้านท่าสะท้อน เป็นบ่อน้ำร้อนหรือสระที่มีการปรับแต่งจากสภาพเดิมแล้ว ลักษณะของบ่อน้ำร้อนปรากฏให้เห็นเป็นหย่อม และน้ำ ค่อนข้างร้อนมาก น้ำไม่ไหลพุ่งขึ้นมา บางแห่งน้ำร้อนเพียงแค่ไหลซึมขึ้นมาตามผิวดิน มีคราบหินปูนตกตะกอนอยู่เช่นกัน แต่ยังไม่จับตัวแข็ง บริเวณที่น้ำร้อนไหลซึมขึ้นมา จะมีอุณ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com