ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
tag กลุ่มปีแซบาตูนังตา
กลุ่มปีแซบาตูนังตา


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มสตรีปักจักรบ้านกาสัง


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำดอกดาหลา
กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำดอกดาหลา

เป็นเครื่องดื่มสีแดง รสหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม ใช้ดื่มแก้กระหายคลายร้อน (ผลของดอกดาหลา และต้นหยวกดาหลาสามารถนำมาแกงส้มได้)กระบวนการผลิต1.นำดอกดาหลามาแกะกลีบดอก พร้อมล้างน้ำให้สะอาด 2.นำกลีบดอกที่แกะแล้วไปต้มจนเดือดประมาณ 15 นาที แล้วกรองด้วยผ้าสะอาด3.นำน้ำที่ผ่านการกรองแล้วไปตั้งไฟอีกครั้ง ใส่น้ำตาลทรายจนกระทั่งเดือด แล้วยกลงทิ้งไว้จนเย็น4.นำน้ำดอกดาหลากรอกใส่ขวดวางจำหน่ายได้ทันที5.ผสมน้ำแข็งหรือแช่ตู้เย็นใช้ดื่มได้ทันที..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com