ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
tag ผ้าบาติกบ้านขนิม
ผ้าบาติกบ้านขนิม

ผ้าบาติกบ้านขนิมเป็นการประดิษฐ์ลายขึ้นบนผืนผ้าโดยผ่านกระบวนการวาดภาพ ลงสี เคลือบน้ำมันโดยวิธีการแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน เมื่อได้ผืนผ้าที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจึงจะนำไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อ ,กระเป๋า หมวก ภาพโชว์ และของใช้อื่นๆบาติกบ้านขนิมเกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านขนิมมาฝึกเขียนลายผ้าต่อมาจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำผ้าบาติกมาฝึกสอนพัฒนาทักษะให้มีความชำนาญมากขึ้น ต่อมาได้จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพรวมตัวกันผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com