ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
tag ไข่มุกอันดา (คลองหิน)
ไข่มุกอันดา (คลองหิน)

ผลิตภัณฑ์ : สร้อยไข่มุกประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)เจ้าของกิจการ : นางอลิษา นิสกุลรายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสร้อยไข่มุก (4 ดาว ปี 2553)สร้อยคอมุก (5 ดาว ปี 2555)แหวนมุกสีขาวเซาซีต่างหูมุกกลมเซาซี..

 

อ่านต่อ

tag พรพิมลเครื่องประดับหินสี
พรพิมลเครื่องประดับหินสี

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องประดับประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)เจ้าของกิจการ : นางสาวพรพิมล หีตพรหมรายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเครื่องประดับหินสี (3 ดาว ปี 2553)เครื่องประดับหินสี (4 ดาว ปี 2555)..

 

อ่านต่อ

tag เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ

ผลิตภัณฑ์ : เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบประเภท : ธุรกิจขนาดเล็ก (SSEs)เจ้าของกิจการ : นางวิภาดา เล็กกุลรายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ (4 ดาว ปี 2552)เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ (4 ดาว ปี 2553)เมล็ดมะม่วงหิมพานต์..

 

อ่านต่อ

tag ร้านจี้ออ
ร้านจี้ออ

ผลิตภัณฑ์ : ข้าวยำสมุนไพร 7 สีประเภท : ธุรกิจขนาดเล็ก (SSEs)เจ้าของกิจการ : นายอดิศร เตี๋ยวประดิษฐ์รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจข้าวยำสมุนไพร 7 สี (5 ดาว ปี 2549)..

 

อ่านต่อ

tag สร้อยคอมุก
สร้อยคอมุก

ผลิตภัณฑ์ : สร้อยคอมุกประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)เจ้าของกิจการ : นางสาวกัญญา แซ่ฮ่อรายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสร้อยคอมุก (5 ดาว ปี 2555)..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com