ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพ / สินค้า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
tag กลุ่มใบไม้สีทอง
กลุ่มใบไม้สีทอง

ผลิตภัณฑ์ ใบไม้สีทองรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง (ฺBauhinla Aurefalia) ขึ้นอยู่บริเวณ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสการใช้/ประโยชน์สำหรับเป็นของทีระลึก หรือตกแต่ง..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มปักจักร
กลุ่มปักจักร

ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมละหมาดรายละเอียดผลิตภัณฑ์เป็นผ้าสีขาว แล้วเอามาตัดเย็บเป็นรูป ใช้สำหรับคลุมละหมาดของชาวไทยมุสลิม นับถือศาสนาอิสลามวัตถุดิบที่ใช้ผ้าขาว, ด้ายกระบวนการผลิต ใช้สมาชิกทั้งกลุ่ม มาตัดเย็บให้เป็นรูปแล้วส่งตลาดการใช้/ประโยชน์ใช้สำหรับคลุมละหมาดของชาวไทยมุสลิม ..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มปักจักรบ้านดูกู
กลุ่มปักจักรบ้านดูกู


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มสตรีบาเจาะ หมู่ 7
กลุ่มสตรีบาเจาะ หมู่ 7


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มอาชีพ หมู่3
กลุ่มอาชีพ หมู่3


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com