ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

อาหารและเครื่องดื่ม ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
tag ข้าวซ้อมมือ
ข้าวซ้อมมือ

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสุขภาพ และปลอดสารพิษ วัตถุดิบเป็นแป้งในพื้นที่ ต้นทุนต่ำเนื่องจากผลิตเองตามขั้นตอนในชุมชน นำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วมาตากเพื่อให้แห้งและนำไปซ้อมในครกตำข้าวโดยวิธีกรรมแบบโบราณ เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี และนำมาร่อนเอาวัสดุ ที่ไม่ต้องการออก เหลือที่ข้าวสารซ้อมมือ และนำมาบรรจุถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม หรือตามตลาดสั่งซื้อ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com