ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag เรือนผักกูด
เรือนผักกูด

โครงการนี้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการแบ่งปัน เกื้อกูลชุมชน สังคมและเครือข่าย ภายใต้แนวความคิด “สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการบริโภคพืช ผัก ดอกไม้ธรรมชาติ” ปรากฏว่า โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาใช้บริการได้ รับอาหารเพื่อสุขภาพและอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เครือข่ายพืช ผัก พื้นบ้านมีการขยายเพิ่มขึ้น จนทำให้การอนุรักษ์ธ..

 

อ่านต่อ

tag ชุมชนคนรักเห็ด
ชุมชนคนรักเห็ด

ชุมชนคนรักเห็ด เป็นชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกจำนวนมาก มีการเพาะพันธุ์เห็ดหลากหลายชนิด อาทิเช่น เห็ดหอม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการี่ เป็นต้น ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยส่วนใหญ่มักจะมากันเป็นคณะ ซึ่งทีมงานบางคณะ ถือได้ว่าเป็นแขกประจำของชุมชนแห่งนี้เลยทีเดียว สถานที่แห่งนี้ได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมศึกษากรรมวิธีการเพาะเห็ด มีการจัดอบรมสอนการเพาะเห็ด การเพาะก้อนเชื้อเห็ด นอกจากนี้ยังมีกา..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง

ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง ประกอบด้วย ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารพืชสมุนไพร สวนวีรา ฟลอร่า ผลิตและจำหน่าย หน้าวัว พันธุ์จากฮอลแลนด์ ของนายสุรเซษฐ วีระพงศ์ สวนเกษตรผสมผสานและการเลี้ยงผึ้งโพรง (ทุเรียน ลางสาด มังคุด 100 ปี) นายราย พรหมชาติ สวนทุเรียนปลอดภัยจากสารพิษ และจุดชมวิวของนายเรวัฒน์ ปรีชาวัย..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com