ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag มัสยิดชีตรุกดีน
มัสยิดชีตรุกดีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุชซูฮูดร์
มัสยิดดารุชซูฮูดร์


 

อ่านต่อ

tag สุเหร่า
สุเหร่า


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัชรัตติลมูบาร็อก
มัสยิดอัชรัตติลมูบาร็อก


 

อ่านต่อ

tag  มัสยิดยามาลุดดีน
 มัสยิดยามาลุดดีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านในกุ้ง
มัสยิดบ้านในกุ้ง


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลฮีดายะฮ์
มัสยิดนูรุลฮีดายะฮ์


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com