ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
tag มัสยิดนูรุลฮูดา
มัสยิดนูรุลฮูดา


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกามาลูลยากีน
มัสยิดกามาลูลยากีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลนาอีม
มัสยิดดารุลนาอีม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลมะมูร์
มัสยิดดารุลมะมูร์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลอามาน
มัสยิดดารุลอามาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลเกาษัร
มัสยิดดารุลเกาษัร


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดาโรสซาลัม
มัสยิดดาโรสซาลัม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนุรุลอิสลาม
มัสยิดนุรุลอิสลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านบือเจาะ1
มัสยิดบ้านบือเจาะ1


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านสะแต
มัสยิดบ้านสะแต


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com