ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
tag มัสยิดบำรุงศาสน์

มัสยิดบำรุงศาสน์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 1,171 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 14 ชั่วโมง 34 นาที *อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 101 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 1 ชั่วโมง 27 นาที **อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 29.6 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 28 นาที ***-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากhttp://www.ezymaps.com/..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดสามัคคีธรรม

มัสยิดสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ที่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 1,168 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 14 ชั่วโมง 32 นาที *อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 98.2 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที **อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 31.8 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 29 นาที ***-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากhttp://www.ezymaps.com/..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดสันติธรรม

มัสยิดสันติธรรม ตั้งอยู่ที่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 1,157 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 14 ชั่วโมง 33 นาที *อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 87.3 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 1 ชั่วโมง 26 นาที **อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 40.1 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 47 นาที-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากhttp://www.ezymaps.com/..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดำรงค์ศาสน์
มัสยิดดำรงค์ศาสน์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลอามาน
มัสยิดดารุลอามาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุสสลาม (บ้านกอซี)
มัสยิดดารุสสลาม (บ้านกอซี)


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดธรรมวิฒนา
มัสยิดธรรมวิฒนา


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนุรูลนาอิม
มัสยิดนุรูลนาอิม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรรุลอิสลาม
มัสยิดนูรรุลอิสลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรูลฮูดา
มัสยิดนูรูลฮูดา


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com