ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
tag มัสยิดดารุสลาม
มัสยิดดารุสลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านโล๊ะปาเรด
มัสยิดบ้านโล๊ะปาเรด


 

อ่านต่อ

tag  มัสยิดดารุนอาฟียะ
 มัสยิดดารุนอาฟียะ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุนอามาน
มัสยิดดารุนอามาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุนอารีฟีน
มัสยิดดารุนอารีฟีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนุรุดดีน
มัสยิดนุรุดดีน

        มัสยิดนูรุดดีน ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 และได้รับการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2536 โดยมีนายก้าเส็ม ยุคนธราภิรักษ์ ดำรงตำแหน่งอิหม่านเป็นคนแรก จนถึงปัจจุบันมีนายชาญชัย นาวีว่อง ดำรงตำแหน่งอิหม่านประจำมัสยิด เป็นลำดับที่ 3 มัสยิดนูรุดดีน ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับศาสนิกชนที่มีจำนวนมากและส่วนหนึ่งก็เป็นเด็ก เยาวชนในหมู่บ้านที่เข้ามาเรียนในศูนย์อารมศาสนาอิสลามและจริยธ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านโล๊ะโป๊ะใหญ่
มัสยิดบ้านโล๊ะโป๊ะใหญ่


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดโล๊ะโป๊ะน้อย
มัสยิดโล๊ะโป๊ะน้อย


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดเหร่าฎอตุลญัลนะห์
มัสยิดเหร่าฎอตุลญัลนะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัสลามียะ
มัสยิดอัสลามียะ


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com