ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

โรงพยาบาล ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
tag โรงพยาบาลกะเปอร์
โรงพยาบาลกะเปอร์

ให้บริการระบบสุขภาพทั้งการส่งเสริม / ป้องกัน / รักษาและฟื้นฟู แบบองค์รวมแก่ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลและชุมชน โดยให้การรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง  ในผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยใน  ทั้งเด็ก / ผู้ใหญ่ / ผู้มาคลอด รวมทั้งมีบริการการแพทย์ฉุกเฉินและแพทย์แผนไทย ยกเว้นผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องให้การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง / ผ่าตัดใหญ่ / ผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องรักษาโดยเครื่องมือพิเศษ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com