ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

โรงพยาบาล ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag โรงพยาบาลเกาะสมุย
โรงพยาบาลเกาะสมุย

         เนื่องด้วยขณะนั้นอำเภอเกาะสมุย ซี่งมีประชาชน 31,000 คน ยังไม่มีโรงพยาบาลเปิดให้การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะ ผู้ป่วยอย่างปัจจุบัน และจำเป็นต้องทำการผ่าตัดด่วนได้รับความลำบาก เพราะการส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งอยู่ห่างไกล จากตัวอำเภอประมาณ 90 กิโลเมตร และการส่งตัวผู้ป่วยไปได้โดยทางเรือทางเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้ามรสุมแล้ว คลื่นลมแรงมาก การส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจังหวัดเกือบจะทำไม่ได้เลย          ด้วยเหตุนี้ เมื่อ พ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com