ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทธรรมชาติ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
tag ถ้ำตลอด
ถ้ำตลอด

เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีช่องทะลุไปอีกด้านหนึ่ง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ขนาดใหญ่ 1 องค์ ขนาดกลาง 1 องค์ และพระพุทธรูปปางสมาธิมากมาย อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 21 กิโลเมตร เส้นทางสะดวกวัดถ้ำตลอด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดมีถ้ำสวยงามมาก เรียกว่า "ถ้ำตลอด" เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ผ่านทะลุออกไปอีกฟากหนึ่งของภูเขา บริเวณถ้ำมี 3 คูหา มีพระพุทธรูปเก่าแก่ สร้างด้วยไม้โบกปูนซีเมนต์มีอายุหลายร้อยปี วัดแห่งนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2219 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2275 เป็นที่เคารพนับถือของราษฎร..

 

อ่านต่อ

tag บ่อน้ำร้อน
บ่อน้ำร้อน

เป็นบ่อน้ำร้อน จำนวน 3 บ่อ อุณหภูมิลดหลั่นกันไป อยู่ในพื้นที่จำนวน 2 ไร่ มีพืชจำพวกเฟิร์นหลายชนิด มีประชาชนจากหลายท้องที่ไปอาบน้ำร้อนกันมาก เชื่อว่าเป็นการรักษาโรคหลายชนิด อยู่ห่างจากถ้ำตลอดประมาณ 2.5 กิโลเมตร เส้นทางสะดวก..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com