ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
tag โบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหา
โบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหา

ถ้ำสุวรรณคูหา ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “วัดถ้ำ” เป็นวัดที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากวัดหนึ่งของจังหวัดพังงา เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในบริเวณที่ตั้งวัดมีภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งเขาลูกนี้มีถ้ำน้อยใหญ่หลายแห่ง ได้แก่  ถ้ำใหญ่  อยู่ทางตอนล่างสุด เวลาจะเข้าถ้ำอื่นๆ จะต้องผ่านถ้ำนี้เสมอมีขนาดกว้างใหญ่กว่าถ้ำอื่นๆ คือ กว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร พื้นถ้ำเรียบเสมอกัน เพดานมีลักษณะโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือตลอดความยาวของถ้ำ ประดับตกแต่งด้วยถ้วยฐานเชิงลายครามและเบญจรงค์ช..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com