ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
tag สำนักปฏิบัติธรรมโคกสัก (วัดขวด)
สำนักปฏิบัติธรรมโคกสัก (วัดขวด)

วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2536 เจ้าอาวาสคือพระครูสุนทรธรรมสิริ โดยสร้างจากแนวความคิดหลักทางด้านการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งทางด้านโครงสร้าง สีสีน ซึ่งไม่ว่านานเท่าไรสีก็ไม่ซีดจาก เป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้ง และสะท้อนถึงความฟุ่มเฟือยในแต่ละปีที่ใช้ไปกับสิ่งไม่มีประโยชน์ของสิ่งมึนเมาต่างๆ ขวดที่นำมาใช้ก็ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านที่ทราบข่าว ปัจจุบันชาวต่างชาตินิยมเข้ามาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ภายในบริเวณมีเนื..

 

อ่านต่อ

tag วัดขวด
วัดขวด

ประวัติความเป็นมาวัดขวดสร้างขึ้นเมื่อปี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 โดยมีชาวบ้านบริจาคที่ดินให้ และมีพระครูสุนทร ธรรมสิริ เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดที่มี สถาปัตยกรรมแปลกตา จากการที่ใช้ขวดที่ใช้แล้ว เป็นสถาปัตยกรรมรีไซเคิล มีชื่อเสียงด้วยการใช้ขวดเป็นวัสดุก่อสร้าง ทั้งอุโบสถ โรงธรรม กุฏิ เจดีย์ ฝาผนัง ไม่เว้นแม้แต่ห้องน้ำ เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com