ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง)
วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง)

“วัดมงคลนิมิตร” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บริเวณใกล้เคียง ทิศเหนือติดต่อกับเขตสวนของเอกชน ทิศใต้ติดต่อกับถนนดีบุก ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนเทพกระษัตรี ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนเยาวราชลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่ราบเรียบ ตั้งอยู่กลางใจเมืองภายในเขตเทศบาล ประชาชน นิยมเรียกวัดนี้ว่า “วัดกลาง” เพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2423 ในสมัยที่เกาะถลางยังเป็นมณฑลภูเก็ตสันนิษฐานกันว่าเป็นเจ้าเมือ..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าแม่ย่านาง
ศาลเจ้าแม่ย่านาง


 

อ่านต่อ

tag โบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
โบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

โบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ หรือ โบสถ์พระแม่รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ภูเก็ต เป็นคาทอลิก ตั้งอยู่ที่ซอยตลิ่งชันปลายซอยจากวงเวียนหอนาฬิกา ดำเนินการโดย บาทหลวงคณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ โบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ หรือ โบสถ์พระแม่รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ภูเก็ต เป็นคาทอลิก ตั้งอยู่ที่ซอยตลิ่งชันปลายซอยจากวงเวียนหอนาฬิกา ดำเนินการโดย บาทหลวงคณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เข้ามาดำเนินการตั้ง..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าซำแซ้จูฮุด
ศาลเจ้าซำแซ้จูฮุด

ประติมากรรมการก่อสร้างอ๊ามแห่งนี้ เป็นประติมากรรมแบบจีน และบริเวณ ห้องโถงกลาง มีพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานที่นี่ ในปี พ.ศ.2544 ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมทำบุญจัดสร้างศาลเจ้า โดยมี นายสุวัชชัย เอกชัยศิริ ประธานกรรมการ บริษัท เอกชัยศิริ จำกัด เป็นผู้ริเริ่ม โดยมอบที่ดินภายในโครงการของ บริษัท บริเวณสี่แยกเขารัง ..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าแสงธรรม
ศาลเจ้าแสงธรรม

เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุ 100 กว่าปี ตั้งอยู่ในซอยเล็ก ๆ บนถนนพังงา สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2434 โดย หลวงอำนาจนรารักษ์ (ดันด้วด) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่สายตระกูลนับถือมาแต่เดิม เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุ 100 กว่าปี ตั้งอยู่ในซอยเล็ก ๆ บนถนนพังงา สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2434 โดย หลวงอำนาจนรารักษ์ (ดันด้วด) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่สายตระกูลนับถือมาแต่เดิม..

 

อ่านต่อ

tag  ศาลเจ้าปุดจ้อ
 ศาลเจ้าปุดจ้อ

เป็นศาลเจ้าเก่าแก่กลางเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือองค์พระกวนอิมปุดจ้อ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญในพระพุทธศาสนา เป็นศาลเจ้าเก่าแก่กลางเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือองค์พระกวนอิมปุดจ้อ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญในพระพุทธศาสนานิกาย..

 

อ่านต่อ

tag  มูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง
 มูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง

ตั้งอยู่ในซอยภูธร ติดกับศาลเจ้าปุดจ้อ ตามประวัติของศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยนั้น มีความเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าบางเหนียว ตั้งอยู่ในซอยภูธร ติดกับศาลเจ้าปุดจ้อ ตามประวัติของศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยนั้น มีความเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าบางเหนียว กล่าวคือหลังจากเกิดไฟไหม้ศาลเจ้าของคณะงิ้วในซอยรมณีย์แล้ว ครั้งนั้นแกนนำกลุ่มหนึ่งได้แยกตัวออก..

 

อ่านต่อ

tag  มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม
 มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม

มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม ชื่อไทย บางชีเหล้า อิหม่าม สมเดช หมั่นการ คอเต็บ เกษม บิลอับดุลล่าห์ บิหลั่น ดนัย ดาดา วันจดทะเบียน 1950-01-01 อายุมัสยิด 61 ปี ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 7 เมตร จำนวนความจุ 200 คน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493 มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com