ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
tag วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง

ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนเทพกระษัตรี ถึงสี่แยกอำเภอถลาง วัดจะตั้งอยู่ทางด้านซ้าย เป็นวัดประจำอำเภอถลาง เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลาง ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนเทพกระษัตรี ถึงสี่แยกอำเภอถลาง วัดจะตั้งอยู่ทางด้านซ้าย เป็นวัดประจำอำเภอถลาง เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลางที่สำคัญแห่งหนึ่..

 

อ่านต่อ

tag วัดม่วงโกมารภัจจ์
วัดม่วงโกมารภัจจ์

วัดม่วงโกมารภัจจ์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเหรียง ตำบลเทพกระษัตรี ในเขตอำเภอถลางเป็นวัดร้างอยู่ในความควบคุมดูแลของวัดพระนางสร้าง มีพระพุทธรูปปูนปั้นครึ่งท่อนเศียรชำรุด ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของพระภิกษุ สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมามรณภาพที่วัดแห่งนี้ยังคงสถิตคอยดูแลปกป้องวัด และมีวิญญาณของหลวงปู่ทองสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปครึ่งองค์ ใกล้พระพุทธรูปเคยมีต้นทึงและต้นทัง ซึ่งลายแทงวัดม่วงโกมารภัจจ์ กล่าวถึงมีความว่า “ระหว่างต้นทึงต้นทัง เป็นที่ฝังสมบัติ” ชาวบ้านยังเชื่ออีกว่า วัดม่วงโกมารภัจจ์เคยเป็นวัดก่อนสมัยท้าวเทพก..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์
มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์

มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ ชื่อไทย นาส้มปอย ทะเบียนเลขที่ 41 วันจดทะเบียน 1999-04-20 อายุมัสยิด 12 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 200 คน จำนวนสัปบุรุษ 154 คน อาคารอื่นๆ 1 อาคาร จดทะเบียนเลขที่ 41 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2542 มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำ..

 

อ่านต่อ

tag วัดพระทอง ( วัดพระผุด )
วัดพระทอง ( วัดพระผุด )

วัดพระทอง ( วัดพระผุด ) อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร จากตัวเมืองภูเก็ต เลยที่ว่าการอำเภอถลาง ไปเล็กน้อยจะมีทางแยกขวามือเข้าวัดพระทอง วัดนี้มีพระพุทธรูปผุด ขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เมื่อคราวศึกพระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายามขุด พระผุดเพื่อนำกลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อย จนต้องละความพยายาม ต่อมาชาวบ้าน ได้นำทองหุ้มพระพุทธรูป ที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน การเดินทาง วัดพระทอง ( วัดพระผุด ) ตั้งอยู่ ต.เทพกษัตริย์ อ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุ้ลอามาน (นาใน)
มัสยิดดารุ้ลอามาน (นาใน)

อิหม่าม สมเดช สมาน อเต็บ นเรนทร์ รอดนัคเรศน์ บิหลั่น อิบรอเหม ลู่เด็นบุตร กรรมการ ปิยะเดช เชื้อฉลาด สันติ เชื้อฉลาด จรูญ เชื้อฉลาด อำนวย สุขศรีสินธุ์ ธีรพงศ์ สร้อยสน สุริยา โดะโอย ณรงค์ชัย ช่างเหล็ก วิกรณ์ มะลิวัลย์ ประสาน รักษาคาม สมบูรณ์ ทองเหลือง สุริยา กิ่งสนั่น ทะเบียนเลขที่ 12 วันจดทะเบียน 1949-12-19 อายุมัสยิด 62 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 400 คน จำนวนสัปบุรุษ 602 คน อาคารอื่นๆ 1 อาคาร ประวัติมัสยิด จดทะเบียนเลขที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ ( พารา - เมืองใหม่)
มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ ( พารา - เมืองใหม่)

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ตรอก/ซอย ถนน 4027 ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตำบล/แขวง เทพกระษัตรี อำเภอ/เขต อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110 ทะเบียนเลขที่ 37 วันจดทะเบียน 0000-00-00 อายุมัสยิด 0 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 5 เมตร จำนวนความจุ 100 คน จำนวนสัปบุรุษ 135 คน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลอามีน (บ่อกรวด)
มัสยิดดารุลอามีน (บ่อกรวด)

ทะเบียนเลขที่ 39 วันจดทะเบียน 1998-05-29 อายุมัสยิด 13 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 5 เมตร จำนวนความจุ 120 คน จำนวนสัปบุรุษ 0 คน ประวัติมัสยิด จดทะเบียนเลขที่ 39 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2548 อายุประมาณ 13 ปี..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ (พรุสมภาร)
มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ (พรุสมภาร)

ทะเบียนเลขที่ 7 วันจดทะเบียน 1949-02-02 อายุมัสยิด 62 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร จำนวนความจุ 300 คน จำนวนสัปบุรุษ 2289 คน อาคารอื่นๆ 3 อาคาร ประวัติมัสยิด จดทะเบียนเลขที่ 7 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2492 อายุประมาณ 62 ปี รายละเอียดอื่นๆ มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าบ้านเคียน
ศาลเจ้าบ้านเคียน

เนื่องด้วยในแถบชุมชนบ้านตะเคียน ชุมชนบ้านเหรียง ชุมชนบ้านค่าย ในเขตเทศบาลตำบลเทพกษัตรี มีประชาชนเชื้อสายจีน ศรัทธาองค์พระยี่หลง เส๊งกุ๊น เอี๋ยวเจี้ยน (เทพเจ้าสามตา) จึงปรึกษากัน เพื่อให้สร้างศาลเจ้า ในเขตชุมชนนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างเสร็จประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2544 และชาวบ้านได้อัญเชิญรูปองค์พระยี่หลง เส๊งกุ๊น และเอี๋ยวเจี้ยน (เทพเจ้าสามตา) มาประทับเป็นประธาน ต่อมา พระเอี๋ยวเจี๊ยน ได้ทำพิธีเปิดศาลเจ้า และให้ตั้งชื่ออ๊าม ว่า ศาลเจ้าหง่อน ไต่เต่ แปลว่า ทหารของพระเจ้าสวรรค์..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าบ้านดอน
ศาลเจ้าบ้านดอน

จากหลักฐานเดิม สมัยที่ยังไม่มีศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งขึ้น ประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา องค์พระกิมซืออ๋อง ได้มาประทับร่างทรง คนที่อาศัยอยู่ใกล้ วัดบ้านดอน ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาโรคภัยให้แก่ชาวบ้าน บ้างก็ถามเรื่อง เดือดร้อนใจ ที่สำคัญ การใบ้หวยเป็นที่น่าเชื่อถือมาก เนื่องจากเคยมีคนถูกหวย เกือบทั้งชุมชนบ้านดอน เลยทีเดียว ผู้มีจิตศรัทธาและความเชื่อมันในองค์พระกิมซืออ๋อง..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com