ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
tag วิหารหลวงพ่อจัน
วิหารหลวงพ่อจัน

วิหารหลวงพ่อจัน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดปทุมธาราราม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยเป็นที่สักการะของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะมีศิษยานุศิษย์จากพื้นที่ต่าง ๆ มากราบไหว้ สำหรับความสำคัญของหลวงพ่อจัน มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียง ดังนั้น วัดปทุมธาราราม จึงได้จัดสร้างวิหารดังกล่าวขึ้น..

 

อ่านต่อ

tag วัดปทุมธาราราม
วัดปทุมธาราราม

วัดปทุมธาราราม เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอกะเปอร์ หรือเรียกว่า "วัดล่าง" โดยเป็นสถานที่สำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวกะเปอร์ได้มาร่วมทำบุญ รวมทั้งปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์รากลอย ซึ่งมีอายุกว่า 70 ปี เป็นศิลปะแบบลังกา ฐานสี่เหลี่ยม นอกจากั้นยังมีอุทยานวังมัจฉาซึ่งรวมเอาปลาพันธุ์ต่าง ๆ เอาไว้..

 

อ่านต่อ

tag วัดธรรมาวุธาราม
วัดธรรมาวุธาราม

วัดธรรมาวุธาราม เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกะเปอร์ โดยในแต่ละปีได้จัดให้มีโครงการอุปสมบทเพื่อเป็นสืบทอดศาสนทายาทสืบไป ตลอดจนจัดให้มีศาสนกิจอื่น ๆ อยู่เป็นประจำ..

 

อ่านต่อ

tag สำนักสงฆ์บ้านคอกช้าง


 

อ่านต่อ

tag สำนักสงฆ์บ้านหินขาว


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com