ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag วัดแจ้ง
วัดแจ้ง

วัดแจ้งตั้งอยู่บ้านหน้าทอน ม.๓ ต.อ่างทอง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยมีพระอาจารย์คล้ำเป็นผู้นำ ซึ่งมีนางจุ้ย นางเคย เป็นผู้อุปถัมภ์ เดิมสถานที่เป็นที่โล่งแจ้ง จึงให้ชื่อว่า “วัดแจ้ง” มีเจ้าอาวาส ดังนี้พระอาจารย์คล้ำ (พ.ศ.๒๔๑๘ – ๒๔๓๙) เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด พระอาจารย์มี (พ.ศ.๒๔๓๙ – ๒๔๕๑) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๘ สร้างพระประธาน (พระศิลายวง)พระอาจารย์ทับ (พ.ศ.๒๔๕๑ – ๒๔๕๔) ซื้อที่ดินให้วัด ๑ แปลง เพื่อสร้างโรงเรียนอนุบาลวัดแจ้ง พระอาจารย์เกื้อ (พ.ศ.๒๔๖๔ – ๒๔๖๙) พระ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com