ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กระท่อม และบังกะโล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag วัดป่าแสงธรรม
วัดป่าแสงธรรม

วัดป่าแสงธรรม เป็นวัดสังกัดธรรมยุตินิกาย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา (พระสุธรรมาธิบดีในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้าง วัดป่าแสงธรรมมีเนื้อที่โดยประมาณ ๒๐ ไร่ แบ่งเป็นสองส่วน ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ที่ร่มรื่นส่วนแรกเป็นเขตปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และแม่ชี มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ มีเสนาสนะพร้อมสำหรับรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้กว่า ๑๐๐ คน ส่วนที่สองมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ เป็นเขตศาลเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมี..

 

อ่านต่อ

tag วัดสมัยคงคา
วัดสมัยคงคา

วัดสมัยคงคา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เชื่อกันว่า วัดสมัยคงคาเป็นวักแรกที่สร้างขึ้นบนเกาะพะงัน เพราะชุมชนแรก บนเกาะพะงันคือชุมชนโฉลกบ้านเก่า (ตะโล๊ะ-บาเกา) คาดว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ๒๑๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ วัดสมัยคงคาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนโฉลกบ้านเก่าและอำเภอเกาะพะงัน เมื่อเข้าไปในบริเวณวัดจะได้พบกับความร่มรื่นด้วยมีการจัดวางอาคารเสนาสนะแทรกตัวอยู่ในสวนมะพร้าว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ภายในวัดเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของวัดกับ..

 

อ่านต่อ

tag พระพุทธบาทจำลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม
พระพุทธบาทจำลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม

ประวัติความเป็นมาพระพุทธบาทจำลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม (วัดมะเดื่อหวาน) ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพะงัน บนยอดเขานี้มีมณฑปพระพุทธบาทจำลอง จากเชิงเขาจะมีบันไดขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทนับว่าสะดวกสบายมาก สำหรับพระพุทธบาทแห่งนี้ จะมีงานประเพณีนมัสการเป็นประจำทุกปี เป็นที่เคารพและสักการบูชาของชาวบ้านเป็นจำนวนมาก บริเวณวัดร่มรื่นสวยงาม อากาศเย็นสบายสามารถเดินทางโดยรถสองแถวจากท้องศาลา ระยะทาง 3 กิโลเมตรค่าโดยสารคนละ 20 บาท หรือจะเช่าเหมารถยนต์หรือรถจักยานยนต์ก็ได้เช่นกัน..

 

อ่านต่อ

tag  วัดโฉลกหลำ
 วัดโฉลกหลำ

ประวัติความเป็นมาเป็นอ่าวอยู่ทางทิศเหนือของเกาะพะงัน เป็นอ่าวลึกกำบังคลื่นลมในบางฤดูได้เป็นอย่างดี แต่บางฤดูคลื่นลมจัดมากเรือเข้าจอดเทียบท่าไม่ได้ เวลาคลื่นลมสงบจะมีเรือประมงเข้ามาจอดเป็นจำนวนมาก พ่อค้าแม่ค้าจะตั้งร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่นเดียวกับในตลาดใหญ่ สินค้าที่มีชื่อที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปฝากคนที่อยู่ทางบ้านคือปลาหมึกตากแห้ง..

 

อ่านต่อ

tag  ศาลเจ้าแม่กวนอิม
 ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ประวัติความเป็นมาศาลเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ระยะทางจากท้องศาลาประมาณ 9 กิโลเมตร สร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 เป็นที่สักการะของคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมา เมื่อขึ้นไปถึงหน้าศาลจะมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะพงัน ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com