ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
tag มัสยิดนูรุ้ลมุหมีน
มัสยิดนูรุ้ลมุหมีน

มัสยิดนูรุ้ลมุหมีน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า นูรุ้ลมุหมีน หมายถึง การรวมทั้งหญิงและชาย เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดส่าด่นอิสลาม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ด้วยการนำของนายเจะดี ฤทธิ์หมุนและได้รับบริจาคที่ดินจากนายนิกร ฤทธิ์หมุน เนื้อที่ ๓ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๙๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ อาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอดโดม ๒ โดม ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ปัจจุบันมัสยิดนูรุ้ลมุหมีน มีนายเจะดี ฤทธิ์หมุน เป็นอิหม่ามประจำมัส..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอีบาดียะฮ์
มัสยิดอีบาดียะฮ์

มัสยิดอีบาดียะฮ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองยายแม็ม ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า อีบาดียะฮ์ หมายถึง สถานที่กระทำความดี ต่อพระเจ้าองค์เดียวคือ อัลเลาะฮ์ ซ.บ. เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดส่าอีด่นอิสลาม ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๓ ด้วยการนำของนายฉลอง ฤทธิ์หมุน กับชาวบ้านในพื้นที่ได้รับบริจาคที่ดินจากนายเชื่อม ชำนาญเหนาะ เนื้อที่จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๕๐ เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ อาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดกว้าง๙ เมตร..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัดดะนาน
มัสยิดอัดดะนาน

มัสยิดอัดดะนาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านแหลมยาง ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า อัดดะนาน หมายถึง สวรรค์ชั้นสูงสุด เป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง จัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๒ ด้วยการนำของนายหมี เจริญฤทธิ์ กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับบริจาคที่ดินจากนายหมี เจริญฤทธิ์ เนื้อที่จำนวน ๓ไร่ ๒๐ งาน จดทะเบียนมัสยิดใหม่ สร้างเสร็จปี ๒๕๒๐ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวัน เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านศาสนาแก่เ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน
มัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน

มัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ บ้านหินคอกควาย ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า นูรุ้ลมุตตะกีน หมายถึงความสว่างที่อยู่ท่ามกลางความกลัว ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยการนำของนายบาว พลหลาและได้รับบริจาคที่ดินจากนายช่วง พลหลา เนื้อที่ ๑.๕ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๘๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ อาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ใช้ ปัจจุบันมัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน มีนายเสวก อนันต์ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมลีกะฮ์อัลดูสรีย์
มัสยิดมลีกะฮ์อัลดูสรีย์

มัสยิดมลีกะฮ์อัลดูสรีย์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาทุ่ง ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า มลีกะฮ์อัลดูสรีย์ เป็นชื่อของผู้หญิงชาวซาอุดิอาระเบียที่บริจาคเงินในการสร้างมัสยิด เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดอุมอะมุสลิม ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยการนำของนายนิยม ไข่แก้ว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีเนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๒๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ปัจจุบันมัสยิดมลีกะฮ์อัลดูส..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัดดีนิลอิสลาม
มัสยิดอัดดีนิลอิสลาม

มัสยิดอัดดีนิลอิสลาม อยู่หมู่ที่ ๔ บ้านวังศิลา ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า อัดดีนิลอิสลาม หมายถึง ศาสนาแห่งความสันติสุขและสงบสุข จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๐๒ ด้วยการนำของนายน่าฝี รอบรู้ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายแหมน จิตจำนง และนายโย สามทอง เนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๕๔ เมื่อ ๓ ธันวาคม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวัน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดแหลมเคนดำ
มัสยิดแหลมเคนดำ

มัสยิดแหลมเคียนดำ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดบ้านหนองยายแม็ม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยนายเหงียม ทองรอง ซึ่งเป็นอิหม่ามในสมัยนั้นบริจาคที่ดิน เนื้อที่ ๓ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อาคารมัสยิดเป็ฯอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอดโดม ๓ โดม ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ปัจจุบันมัสยิดแหลมเทียนดำ มีนายล่อง ทองรอง เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุสลาม
มัสยิดดารุสลาม

มัสยิดดารุสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านคลองบ้า ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า ดารุสลาม หมายถึง สวรรค์อันบรมสุข เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดอัดดินินอิสลาม จัดตั้งในปี ๒๕๓๐ ด้วยการนำองนายเพิ่ม ชัยศิริ กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับบริจาคที่ดินจากนายเพิ่ม ชัยศิริ เนื้อที่จำนวน ๒ งาน ๓๗ ตารางวา จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๙๖ เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๖ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดกว้าง๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวัน เป็นสถานที่ให้ความรู..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดะหว้าตุลมุสลีมีน
มัสยิดดะหว้าตุลมุสลีมีน

มัสยิดดะหว้าตุลมุสลีมีน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกะเส็ม ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในอิสลาม คำว่าหว้าตุลมุสลีมีน หมายถึง การเชิญชวนสู่อิสลาม เป็นมัสยิดแยกมาจากมัสยิดอีบาดียะห์ ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยการนำของนายสวัสดิ์ ชำนาญเหนาะ กับชาวบ้านในพื้นที่ มีเนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๐๖ เมื่อ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบันอาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวัน และเป็นสถานที่จัดก..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com