ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag บ้านแหลมประทับ
บ้านแหลมประทับ

ประวัติความเป็นมาอาชีพ เสริมจากการท่องเที่ยว ของชาวประมงที่นี่คือรับจ้างพานักท่องเที่ยวชมความสวยงามของท้องทะเลใต้ ภาพของท้องทะเลใต้ที่ล้อมไปด้วยเกาะเล็ก เกาะใหญ่ รวมถึงชายหาดที่บริสุทธิ์จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เช่น เกาะราบ ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมของนกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ เขาพับผ้า (PancakeRock) ซึ่งเกิดจากกระบวนการหินตะกอนที่มีการตกตะกอนของหินที่มีส่วนประกอบและความแข็งต่างกันจนเกิดรอยชั้นของหินเรียงรายเป็นริ้วเหมือนพับผ้า..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com