ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

น้ำตก ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
tag น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9
น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9

น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นน้ำตกเปิดใหม่ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำตกวังใหม่" มีทั้งหมดด้วยกัน 5 ชั้น โดย.. ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 ของน้ำตกมีความสูงและสวยงามมากที่สุด ตั้งอยู่ที่ บ้าน กม.32 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา ส่วนชั้นที่ 3,4 และ 5 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา ..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกละอองรุ้ง
น้ำตกละอองรุ้ง

เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่ออำเภอธารโตและอำเภอเบตง  น้ำตกแห่งนี้มีความงดงามอันเกิดจากละอองน้ำตกกระทบแสงแดด  มองเห็นเป็นสีรุ้งอยู่เบื้องล่างริมภูผา  บริเวณร่มรื่นตลอดทั้งวันสภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นภูเขาดินและหิน ส่วนมากเป็นหินอัคนี และหินกรวดขนาดใหญ่ สภาพป่าเป็นดงดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น แม่น้ำปัตตานี เป็นต้นสภาพภูมิอากาศ แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ซึ่งจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม และฤดูร..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกนากอเล็ก
น้ำตกนากอเล็ก


 

อ่านต่อ

tag น้ำตกวังใหม่
น้ำตกวังใหม่

น้ำตกวังใหม่ เป็นน้ำตกเชิงสวนสาธารณะ ห่างเส้นทาง เบตง-คอกช้าง-ยะลา สายโยธาธิการ 900 เมตร เป็นที่พักริมทาง สำหรับผู้เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเบตง เมืองในหมอกดอกไม้งาม..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกโต๊ะโม๊ะ
น้ำตกโต๊ะโม๊ะ

น้ำตกกโต๊ะโม๊ะเป็นน้ำตกที่กั้นระหว่างอำเภเบตงที่ตำบลอัยเยอร์เวง และตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต มีความเป็นธรรมชาติ 100 % เพราะอยู่ในป่าบาลา-ฮาลา เดินทางโดยเรือจากเขื่อนบางลาง หรือเส้นทางสายบ้านสันติ อยู่ในแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติบางลาง..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com