ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
สิ่งอำนวยความสะดวก
บริษัททัวร์
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
tag ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2550 หลังเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งชนเผ่ามอแกนได้อยู่อาศัยมาหลาย ชั่วอายุคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ จัดแสดงประวัติความเป็นมา ความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่ามอแกน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตที่อธิบายความเป็นชาติพันธุ์ชาวเลชนเผ่ามอแกนได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีนายห้อง กล้าทะเล ผู้แทนมอแกนบ้านทุ่งหว้าเป็นผู้ดูแล..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com