ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
 

 

 

 

 

แหล่งโบราณสถาน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
tag ศาลเจ้าฮกเต็กซือ
ศาลเจ้าฮกเต็กซือ

ศาลเจ้าฮกเต็กซือ ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาลเจ้าที่มีอายุประมาณ 100 ปี มาแล้ว มีกลุ่มพี่น้องชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ริเริ่มจัดให้มีการกินเจขึ้นที่ตลาดท่าข้าม ตำบลท่าข้าม ณ วันสิ้นเดือน ๘ และต่อเนื่องไปจนถึงขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ของจีน ซึ่งศาสนพิธีนี้จะต้องไปอัญเชิญองค์พระต่างๆ องค์ก็เป็นเด็กประชาชนใจชุมชนจะอยู่ในหมู่บ้าน และคนที่นับถือและมีจิตสัทธา มาประดิษฐ์ฐาน เพื่อบูชาและประกอบพิธีต่าง ๆ ซึ่งอยู่บริเวณที่ชุมชน การกินเจของแต่ละปีปรากฏว่าได้มีจำนวนบุคคลมาร่วมมา..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com